DCD

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen deze kinderen minder goed meedoen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als “onhandig” omschreven.

Onderstaande online workshop geeft informatie over DCD en over de moeilijkheden die kinderen met DCD thuis, op school en in spel en vrije tijd tegen kunnen komen. In de workshop worden ook adviezen gegeven voor het ondersteunen van een kind met DCD en links naar boeken en websites waar meer informatie te vinden is over DCD.

De workshop is door CanChild oorspronkelijk gemaakt voor ouders, maar is zeker ook geschikt voor leerkrachten, zorgverleners en sportcoaches.

De online workshop is vertaald door Roessingh, Centrum voor Revalidatie, in samenwerking met het DCD Netwerk Nederland.

Klik hieronder om de online workshop te openen.

Om links in het document te openen, klik op de link terwijl je de ctrl-toets (Windows) of de cmd-toets (Mac) indrukt. De link opent dan in een nieuw scherm.

In Nederland staat veel informatie over DCD en over het DCD Netwerk Nederland op de website van Oudervereniging Balans: https://balansdigitaal.nl/stoornis/dcd/

De Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD) is te vinden op: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/developmental_coordination_disorder_dcd/startpagina_-_developmental_coordination_disorder_dcd.htm