Gezin

MPOC

De MPOC is een vragenlijst bedoeld om de ervaringen van ouders rondom de gezinsgerichtheid van de zorg voor hun kind in de kinderrevalidatie te evalueren.

Er bestaan verschillende versies:

MPOC-56 

De uitgebreide versie van de MPOC met 56 vragen verdeeld over 5 schalen:

1) Responsieve zorg en partnership (16 vragen)

2) Verstrekken van algemene informatie (9 vragen)

3) Verstrekken van specifieke informatie over het kind (5 vragen)

4) Gecoördineerde en allesomvattende zorg voor kind en gezin (17 vragen)

5) Respectvolle en ondersteunende zorg (9 vragen)

MPOC-56


MPOC-20 

Verkorte versie van de MPOC, bevat 20 vragen uit de MPOC-56 die het best de verschillende schalen representeren. De MPOC-20 levert vergelijkbare schaalscores op, maar biedt minder detail op itemniveau dan de MPOC-56.

1) Responsieve zorg en partnership (3 vragen)

2) Verstrekken van algemene informatie (5 vragen)

3) Verstrekken van specifieke informatie over het kind (3 vragen)

4) Gecoördineerde en allesomvattende zorg voor kind en gezin (4 vragen)

5) Respectvolle en ondersteunende zorg (5 vragen)

MPOC-20


MPOC-SP

De MPOC-SP is een vragenlijst die door zorgverleners in de kinderrevalidatie zelf wordt ingevuld en informatie geeft over hoe gezinsgericht zij zelf werken.

De vragenlijst bestaat uit 27 items verdeeld over 4 schalen:

1) Interpersoonlijke gevoeligheid tonen (10 vragen)

2) Respectvolle benadering (9 vragen)

3) Communiceren over specifieke informatie over het kind (3 vragen)

4) Verstrekken van algemene informatie (5 vragen)

MPOC-SP


Voor meer informatie over de MPOC zie hier.